Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez stronę internetową www.ipinteriors.pl będącą własnością firmy IP Ireneusz Padiasek, Powstańców Śląskich 89C/163, 01-355 Warszawa.

  1. Dane zbierane za pośrednictwem witryny www.ipinteriors.pl:

Podczas rejestracji w panelu klienta gromadzimy następujące informacje:
–  nazwisko i imię,
–  adres email,
–  login i hasło zabezpieczające konto.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji.

O ile wyrazili Państwo na to zgodę na otrzymywanie newslettera, podany przez Państwa adres email będzie przez nas wykorzystywany w celach marketingowych. Cofnięcie tej zgody może nastąpić w każdej chwili.

Podczas Państwa wizyty na stronie www.ipinteriors.pl zbierane są automatycznie dane zawarte w plikach cookies. Pliki cookies to pliki tekstowe wykorzystywane w celu obsługi witryny i służą do:
– zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania witryny,
– zapamiętania Państwa hasła czy loginu,
– zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących, spersonalizowanych informacji.

Pliki cookies wykorzystywane przez witrynę mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa ze strony i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z niej.
W każdym momencie mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies , wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

Obok plików coockies witryna może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych, tj. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej czy dostawcę usług internetowych. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników witryny, nie będą jednak łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi. Powyższe dane zbierane są przez system Google Analytics.

Dane Klienta są udostępniane Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na mocy przepisów prawa.

  1. Zmiana danych

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania lub usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy zalogować się na swoje konto lub skontaktować drogą emailową: info@ipinteriors.pl lub telefoniczną: (22) 243 75 72.

  1. Bezpieczeństwo danych

Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. W tym celu wykorzystujemy protokół transmisji SSL, który koduje Państwa dane podczas rejestracji. W wypadku utraty hasła lub nazwy użytkownika na rzecz osób nieupoważnionych prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie drogą emailową: info@ipinteriors.pl lub telefoniczną: (22) 243 75 72.

  1. RODO

1. IP INTERIORS (IP Ireneusz Padiasek) zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

2. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji świadczonych usług.

3. O ile Klient wyrazi na to zgodę, adres email podany przy subskrypcji newslettera będzie wykorzystywany w celach marketingowych produktów oferotwanych przez IP INTERIORS. Zgoda na subskrypcję może być cofnięta w każdym czasie, zgodnie z ust. 8.

4. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

5. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma IP INTERIORS (IP Ireneusz Padiasek) która dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

6. IP INTERIORS nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności firmy oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej IP INTERIORS takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7.IP INTERIORS zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

8. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu firmy jest dokonywane na podstawie przesłania do IP INTERIORS pocztą elektroniczną na adres info@ipinteriors.pl  stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta.

9. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu IP INTERIORS jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

10. Wraz z usunięciem Konta Klienta IP INTERIORS usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

Pytania lub zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności prosimy kierować na adres: info@ipinteriors.pl.